Σπίτι
250_logo.png

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

H ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ…

Featured SCP

SCP-1456 is a series of anomalous phone-in contests advertised in print, radio, local television and billboards.

Reviewers' Spotlight: selected by Shanor


SCP-4999 has not been seen to engage in any other activity or behavior, and demanifests immediately upon the subject's death.

The SCP Foundation Wiki Sigma-9 theme and style was designed by Aelanna,
and used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license (CC-BY-SA).

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License